Telerau Gweld y Sector Cyhoeddus

Daeth y telerau hyn i rym wrth i chi gyrchu’r dudalen we hon.

Telerau ac amodau

I.  Rhoddir i chi drwydded anghyfyngol, ddiddymadwy a rhydd rhag breindal i weld y data trwyddedig at ddibenion anfasnachol yn unig am y cyfnod y mae’r trwyddedai a nodir drwy’r gydnabyddiaeth weledol ar y dudalen we hon yn ei wneud ar gael;

II.  Ni chaniateir i chi gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu na gwerthu’r Data Trwyddedig, na threfnu fel arall ei fod ar gael i drydydd partïon ar unrhyw ffurf; a

III.  Bydd hawliau trydydd parti i orfodi telerau’r drwydded hon wedi’u neilltuo i OS.