Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Arolwg Ordnans - Awdurdod mapio cenedlaethol Prydain Fawr

  • Does neb yn gwybod yn well am Prydain Fawr

    ar-lein - papur - symudol

  • Mapio ar gyfer busnes a llywodraeth

Ewch i’n siop mapiau am y mapiau diweddaf

Mae siop mapiau'r Arolwg Ordnans yn sicr o fod â’r dewis diweddaraf a mwyaf o fapiau sydd ar gael. O fapiau papur, mapiau digidol, llyfrau ac atlasau, i ddyfeisiau System Lleoli Fyd-eang a hanfodion awyr agored eraill. Byddwn ni’n eich cynorthwyo i wneud y gorau o’r awyr agored.

Ewch i’r siop mapiau

Mapiau ar gyfer busnesau

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau busnes a llywodraeth, gan ddarparu data cywir o ansawdd uchel i gefnogi eu penderfyniadau. Mae data mapiau digidol yn helpu’r sefydliadau hyn i ddarlunio data gyda chyd-destun daearyddol i ddarparu cynnyrch a gwasanaethau, gwella effeithlonrwydd a chefnogi twf.

Dysgu mwy

Mapiau etholiadau

Rydym wedi dylunio cymhwysiad gwe ar fapiau etholiadau i’ch helpu i weld yn glir yr etholaethau a ffiniau etholiadol ym Mhrydain Fawr.

Darllen mwy am fapiau etholiad

Amdanom ni

Mae’r llywodraeth, busnesau ac unigolion yn dibynnu arnom i ddarparu gwybodaeth ddaearyddol gywir a chyfamserol. Dysgwch sut rydym yn cynnal y cofnod swyddogol o bob nodwedd ddaearyddol ym Mhrydain Fawr - a’i ddefnyddio i greu mapiau a setiau data arloesol o ansawdd uchel

Ddarganfod popeth amdanom ni

Sut i gysylltu â’r Arolwg Ordnans

Arloesi

Mae data lleoliad yn trawsnewid y ffordd rydym yn profi a llywio ein byd a’i wella yn y pen draw. Ein nod yw rhoi mynediad hawdd i’n data fel y gall datblygwyr eu defnyddio i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau. Dysgwch fwy am ein heriau arloesi a sut y gellir defnyddio ein data.

Arloesi gyda ni

Back to top
© Ordnance Survey 2019