Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Busnes a Llywodraethu

  • Y marchnadoedd rydym yn gweithio â n

Y Sector Cyhoeddus

Rydym yn gweithio’n agos â sefydliadau ar draws y sector cyhoeddus, o adrannau’r llywodraeth ganolog i sefydliadau iechyd i gynghorau plwyf a chymuned.

Mae ein cwsmeriaid yn cynnwys cynghorau ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, sydd wedi’u dwyn ynghyd o dan un o ddau gytundeb mapio sector cyhoeddus.

Dysgu am gytundebau mapio

Marchnadoedd masnachol

Mae gan ddata mapiau digidol yr Arolwg Ordnans ddefnyddiau ar draws ystod o farchnadoedd masnachol gan gynnwys ynni a seilwaith, gwasanaethau ariannol, a thir ac eiddo.

Rydym yn gweithio’n agos â busnesau, gan eu cynorthwyo i ddadansoddi data, darlunio problemau a galluogi gwneud penderfyniadau gwell mewn amgylcheddau cymhleth.

Ein data | Eich busnes

Ein Partneriaid

Rydym yn bartneriaid i dros 200 o fusnesau sy’n trwyddedu ein data i ddarparu cynnyrch a gwasanaethau i ddiwydiannau, sefydliadau masnachol a defnyddwyr.

Mae eu busnesau yn amrywio o ran maint - o gewri rhyngwladol i entrepreneuriaid sy’n cychwyn arni. Mae pob un ohonynt yn defnyddio ein data lleoliad i greu cyfleoedd busnes.

Gweithio gyda ni

Rhuthr Data Mawr – ffyrdd o weithio’n fwy craff

Mae astudiaeth wedi datgelu bod angen i’r diwydiant yswiriant fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio er mwyn gwneud synnwyr o Ddata Mawr a pharhau i fod yn gystadleuol.

Dysgwch sut y gall eich busnes fanteisio.

Rhagor o newyddion

Back to top
© Ordnance Survey 2019