Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Pwnc: Ymateb Awtomatig oddi wrth y Gwasanaethau Cwsmeriaid

Diolch am eich neges e-bost a dderbyniwyd gan yr Arolwg Ordnans. Mae hwn yn ymateb awtomatig sy’n cydnabod eich neges e-bost. Nid oes angen i chi ymateb.

Ein horiau swyddfa yw dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 08:30 a 17:30, ac eithrio gwyliau banc.

Os ydych chi wedi anfon adborth atom am un o’n cynhyrchion neu wasanaethau, diolch am roi o’ch amser i wneud hyn. Byddwn yn rhoi eich adborth i berchennog y cynnyrch neu wasanaeth i’w ystyried ac, o bosibl, ei gynnwys yn y dyfodol.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud ag archeb a wnaed trwy ein siop ar-lein (www.os.uk/shop/), ein nod yw ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith ar ôl derbyn eich ymholiad. Ar gyfer pob ymholiad arall, ein nod yw ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith, neu’n gynt, os oes modd.

Yn y cyfamser, ewch i’n tudalennau cymorth; mae’r rhain yn ymdrin ag amrywiaeth eang o gwestiynau y mae ein cwsmeriaid yn gofyn yn rheolaidd, ac efallai y byddant yn helpu i ateb eich cwestiwn yn gyflym ac yn hawdd.

Nid yw mapiau ar gyfer caniatâd cynllunio ar gyfer eich tŷ neu eiddo, ar gyfer cwmni gwasanaethau neu i’w cyflwyno i’r Gofrestrfa Dir, ar gael yn uniongyrchol gan yr Arolwg Ordnans. Ewch i: mapiau ar gyfer cynllunio, gwasanaethau neu gofrestru tir (www.os.uk/support/mapshop/how-where-buy-maps.html?q=afaq3#faq3), i ddod o hyd i bartner agosaf yr Arolwg Ordnans atoch, sy’n gwerthu mapiau graddfa fawr at y dibenion hyn, ynghyd â chynhyrchion eraill yr Arolwg Ordnans, a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Os nad ydych chi eisoes wedi gwneud, efallai yr hoffech weld gwybodaeth ynghylch ein cynhyrchion a’n gwasanaethau ar ein gwefan ar: www.os.uk/shop/

Dilynwch ni:

Back to top
© Ordnance Survey 2019