Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Mapiau etholiadau

  • Mapiau etholiadau

    Lansio map o Brydain Fawr

  • Mapiau etholiadau

    Lansio map o Brydain Fawr

  • Mapiau etholiadau

    Lansio map o Brydain Fawr

Dod o hyd i etholaethau etholiadol yn hawdd

Rydym wedi dylunio cymwysiadau gwe ar gyfer mapiau etholiadau i’ch helpu i ddeall daearyddiaeth etholiadol y Deyrnas Unedig. Gallwch lansio map o Brydain Fawr neu fap o Ogledd Iwerddon.

Byddwch yn cael yr apiau gwe yn arbennig o ddefnyddiol os ydych yn gynrychiolydd etholedig, ymgeisydd neu weithiwr plaid, gan eu bod yn dangos yn glir yr etholaethau yn erbyn graddau amrywiol o gefndir mapio. Gallwch ddewis o amrywiaeth o ffiniau gweinyddol ac etholiadol y gellir eu trososod ar y mapio.

Y ffiniau etholiadol sy’n cael eu dangos ar gyfer Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yw’r rhai sy’n effeithiol ar 22 Mai 2014. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am fapiau etholiadau, cysylltwch â ni am gymorth.

Defnyddio’r apiau gwe

Darllenwch ein harweiniad defnyddiol ar sut i ddefnyddio apiau gwe’r mapiau etholiadau a’ch rhoi ar ben ffordd.

Mwy o wybodaeth

Telerau defnyddio

Darllenwch y telerau ac amodau ar gyfer defnyddio apiau gwe ein mapiau etholiadau.
Mae’r telerau defnyddio ar gael yn Saesneg hefyd.

Telerau defnyddio

Ffeithiau defnyddiol am etholiadau

Bwrwch olwg ar y ffeithiau diddorol hyn am y gwahanol etholiadau sy’n cael eu cynnal yn y DU.

Dysgu mwy

Data ar linellau ffiniau

Lawrlwythwch a defnyddiwch ein mapio digidol OS OpenData Boundary-Line yn rhad ac am ddim o dan delerau OS OpenData.

Llinell ffin

Fersiwn Saesneg

Darllen y dudalen hon yn Saesneg.

Cyrchu apiau gwe ein mapiau etholiadau

Back to top
© Ordnance Survey 2018