Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Telerau data OS VectorMap Local

  • Rydych yn cael trwydded nad yw’n gyfyngol, yn rhydd o freindal, diddymadwy i ddarllen y Data Trwyddedig yn unig at ddibenion anfasnachol, sy’n gysylltiedig ag ethol cynrychiolwyr i gyrff seneddol neu lywodraeth leol, am y cyfnod y mae’r Arolwg Ordnans yn caniatáu iddi fod ar gael;
  • Ni chaniateir i chi gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu, gwerthu neu wneud ar gael y Data Trwyddedig i drydydd parti mewn unrhyw ffurf; a
  • Chedwir hawliau trydydd parti i orfodi telerau’r drwydded hon i’r Arolwg Ordnans.

Back to top
© Ordnance Survey 2019