Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Cymorth a Chefnogaeth

  • Cymorth a chefnogaeth

Mae cefnogaeth yr Arolwg Ordnans yn cynnig cymorth a chwestiynau cyffredin ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys cynnyrch mapiau’r Arolwg Ordnans, ffeithiau mapiau, mapiau a symbolau ar gyfer argyfyngau, deall systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) a gwneud y gorau o’n siop mapiau ar-lein.

Cynlluniwyd yr adran cefnogaeth i ateb eich cwestiynau.

Gweler y man adnoddau am ddeunydd i’w lawrlwytho, mynediad i fapiau amlinellol am ddim, mapiau hanesyddol, ein papur wal misol ar gyfer cyfrifiaduron ac eitemau a dogfennau defnyddiol eraill.

Links:

Adnoddau am ddim

Cefnogaeth siop mapiau

Deall GIS

Mapiau hanesyddol

Mapiau rhyngwladol

Trwyddedu

Ffiniau eiddo

Dyfeisiau Llywio â Lloeren a System Leoli Fyd-eang (GPS)

Y Grid Cenedlaethol

Net yr AO a’r System Llywio â Lloeren Fyd-eang (GNSS)

Cynnyrch a Gwasanaethau

OnDemand yr AO

OpenData yr AO

OpenSpace yr AO

Cefnogaeth OpenSpace yr AO

OpenSpace Pro yr AO

Y cwestiynau mwyaf cyffredin

Dolenni defnyddiol

Back to top
© Ordnance Survey 2019