Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Arloesi

  • Mae lleoliad yn bwysig

    Mae data lleoliad yn trawsnewid y ffordd rydym yn profi a llywio ein byd a’i wella yn y pen draw.

Data’r Arolwg Ordnans

Gellir defnyddio OpenData yr AO gyda setiau data agored eraill i wella’r data sydd gennych eisoes neu i greu cymwysiadau newydd arloesol.

Darllen mwy

GeoVation

Heriau arloesol gan yr Arolwg Ordnans

Os oes gennych syniad a bod daearyddiaeth yn rhan o’r datrysiad, rhowch gais ar ein Her GeoVation am gyfle i ennill cyllid i helpu datblygu eich syniad.

Mae Heriau GeoVation yn mynd i’r afael ag anghenion penodol cymunedau, y gellir eu bodloni, yn rhannol, drwy ddefnyddio daearyddiaeth. Mae entrepreneuriaid, datblygwyr, grwpiau cymunedol ac arloeswyr yn gallu rhoi cynnig ar ein Heriau GeoVation am gyfle i ennill cyllid arloesi i helpu datblygu eu syniadau.

Darllen mwy

Canolfan Datblygwyr

Ein nod yw sicrhau bod datblygwyr gwe a symudol yn gallu defnyddio technolegau OpenData yr AO ac OpenSpace yr AO i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau. Rydym eisiau i bob datblygwr, boed yn newydd neu’n brofiadol, gael mynediad hawdd i’r adnoddau sydd eu hangen i ddysgu am dechnolegau agored yr AO, sut i’w defnyddio a pham maen nhw’n bwysig.

Ewch i’r Ganolfan Datblygwyr

Arddangosfa Arloesedd

Mae ein heriau wedi canolbwyntio ar broblemau gwirioneddol sydd angen cydweithio a meddwl arloesol ar draws pob sector o’r economi i fynd i’r afael â nhw.

Mae enillwyr ein heriau wedi dod mewn pob lliw a llun. Rydym wedi casglu rhai astudiaethau achos ar y datrysiadau buddugol.

Mwy o hanesion llwyddiant

Yr her ddiweddaraf

Darllenwch am yr heriau GeoVation. Cael gwybod am yr ymgeiswyr ac enillwyr.

Darllen mwy

Back to top
© Ordnance Survey 2019