Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Marchnadoedd Masnachol

  • Penderfyniadau mwy craff o wybodaeth fwy craff

Mae gwneud penderfyniadau yn golygu gweithredu yn ôl y wybodaeth orau, felly i wneud penderfyniadau mwy craff, mae arnoch angen gwybodaeth fwy craff. Gall hyn helpu i wneud i’ch busnes redeg yn fwy effeithlon a chael mantais gystadleuol.

Mae cael gwybodaeth ddaearyddol fwyaf cywir a chyfamserol Prydain Fawr yn rhoi’r deallusrwydd i chi wneud penderfyniadau allweddol a gwerthuso risgiau posibl, cyfleoedd a meysydd o effeithlonrwydd gwell.

Os ydych yn gwsmer yn barod, mewngofnodwch i’n system archebu.

Dysgwch fwy am brisio ac archebu ein cynnyrch.

Dysgwch fwy am ein gwaith gyda marchnadoedd masnachol a sut rydym yn cynorthwyo sefydliadau mewn ynni a seilwaith, gwasanaethau ariannol, a thir ac eiddo isod.

Dalier sylw: Os oes arnoch angen gwybodaeth am gymorth masnachol, ewch i’n tudalen cymorth masnachol.

Ynni a Seilwaith

Mae data lleoliad yn ymwneud â busnes, elw, rheoli risg, gwahaniaethu, safonau, gwasanaethau cwsmeriaid - llawer mwy na dim ond mapiau.

Gwasanaethau ariannol

P’un ai ydych yn fanc, yswiriwr, brocer, asesydd colledion, neu gymdeithas adeiladu, mae gwybodaeth am leoliadau’n gallu cynorthwyo eich sefydliad.

Tir ac eiddo

Boed yn ddewis safle priodol, rheoli asedau pwysig neu gynllunio logisteg, mae lleoliad yn elfen hanfodol yng ngweithrediadau eich cwsmeriaid.

Marchnadoedd eraill

Defnyddir data’r Arolwg Ordnans gan lawer o fusnesau masnachol i gael mantais gystadleuol.

Marchnadoedd ac adnoddau eraill

Whether you need to deliver customer service flexibly, achieve savings, cut response times or plan more effectively, our data puts everything into context.TBA

Find out the benefits of joining the Ordnance Survey Accredited Consultant programme. Sign up to gain credible recognition of your competency to deliver consultancy to new and existing customers of Ordnance Survey products.

Back to top
© Ordnance Survey 2019