Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Partneriaid a hyfforddiant

  • Gweithio gyda’n gilydd

    Darparu mwy o werth drwy bartneriaeth

Yn gryfach gyda’n gilydd

Rydym yn bartneriaid i dros 200 o fusnesau sy’n trwyddedu ein data i ddarparu cynnyrch a gwasanaethau i ddiwydiannau, sefydliadau masnachol a defnyddwyr.

Mae eu busnesau yn amrywio o ran maint - o gewri rhyngwladol i entrepreneuriaid sy’n cychwyn arni. Mae pob un ohonynt yn defnyddio ein data lleoliad i greu cyfleoedd busnes.

Dod o hyd i bartner

Beth bynnag sydd ei angen ar eich busnes, mae ein partneriaid – sef dosbarthwyr, ailwerthwyr, datblygwyr ac ymgynghorwyr – yn gallu’ch cynorthwyo i wneud y gorau o’n data daearyddol.


Gweld y catalog o Bartneriaid (e-lyfr)

Partneriaid gwasanaethau gwe

Mae nifer o bartneriaid yn eich galluogi i gael mynediad i’n data drwy wasanaethau gwe. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu lawrlwytho ein data pan rydych eu hangen, 24/7 – neu eu ffrydio’n uniongyrchol i’ch system gwybodaeth ddaearyddol.

Dysgu mwy

Adnoddau ar gyfer partneriaid manwerthu

Mae’r rhain yn cynnwys ein catalog o fapiau hamdden, rhestr o gyfanwerthwyr, ac eitemau pwynt manwerthu eraill.

Gweld a lawrlwytho

Byddwch yn bartner i ni

Os ydych yn gweithio gyda gwybodaeth ddaearyddol, yn darparu ymgynghoriaeth, yn gweithredu neu’n integreiddio systemau busnes, gallech ymuno â’n cymuned o bartneriaid trwyddedig.

Dysgu mwy

Cael mynediad i’n data

Mae rhai o’n setiau data ar gael i’w defnyddio am ddim ac mae’n rhaid i eraill gael eu trwyddedu gennym.
Beth hoffech chi ei wneud nesaf?

Lawrlwytho data am ddim
Dylanwadu ar ddatblygiad ein data
Cymryd rhan yn ein cymuned arloesi
Dysgu am yr hyn y mae ein trwyddedau partner yn eich galluogi i’w wneud

Back to top
© Ordnance Survey 2019