Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Cynnyrch Data

  • Cynnyrch a Gwasanaethau Data

    Mae ein data’n gallu cynorthwyo gydag amrywiaeth o heriau busnes.

MasterMap yr AO

Dysgwch fwy am ein cyfres o haenau o wybodaeth ddaearyddol, a gaiff ei defnyddio’n eang gan fusnesau a’r sector cyhoeddus i ddatrys amrywiaeth o heriau.

VectorMap yr AO

Cynnyrch daearyddol hyblyg y gellir ei arddullio a’i addasu i fodloni gofynion unigol eich sefydliad.

AddressBase

Gallwch arbed amser ac arian drwy reoli cyfeiriadau i wella eich effeithlonrwydd gyda data cyfeiriadau a gweinyddu cynllunio.

OpenData yr AO

Gallwch gael mynediad i amrywiaeth eang o gynnyrch digidol yr Arolwg Ordnans heb unrhyw gostau ychwanegol a’i archebu neu lawrlwytho i’ch bwrdd gwaith, i’ch helpu i gychwyn eich prosiect arloesol.

Uchder a Delweddau

Ychwanegwch ddata uchder a delweddau o’r awyr i’ch system gwybodaeth ddaearyddol i gael persbectif gwahanol ar wybodaeth lleoliad.

Mapiau cefndir

Pan fydd arnoch angen defnyddio cefndir daearyddol cywir i roi cyd-destun i ddata lleoliad, mae’r cynnyrch hwn yn gallu’ch cynorthwyo i ddarlunio a datrys amrywiaeth o heriau.

Pob cynnyrchl

Gwasanaethau

OpenSpace yr AO

Gallwch osod neu anodi map yr Arolwg Ordnans o ansawdd uchel ar eich gwefan bersonol neu anfasnachol.

OpenSpace Pro yr AO

Gallwch gynnwys mapiau hollol ryngweithiol yn eich cymwysiadau gwe neu symudol mewnol neu allanol.

OnDemand yr AO

Gwasanaeth mapiau ar y we i ddarparu data system gwybodaeth ddaearyddol drwy’r rhyngrwyd mewn amrywiaeth o ffyrdd hyblyg i’ch cynorthwyo i gychwyn defnyddio data mapiau’r Arolwg Ordnans yn fuan.

Net yr AO

Dysgwch am y cynnyrch cefnogi seilwaith cenedlaethol sy’n cynorthwyo trawsnewid cyfesurynnau grid i alluogi eich cymhwysiad data mapiau.

Back to top
© Ordnance Survey 2019