Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Pam ddylech ddefnyddio ein cynnyrch?

  • Pam ddylech ddefnyddio ein cynnyrch?

Mae ein cynnyrch data – sef y wybodaeth ddaearyddol sy’n tanategu systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) – yn cael ei ddefnyddio’n eang ar draws sefydliadau sector cyhoeddus a busnesau masnachol.

Mae gweld eich data yn ôl lleoliad ar fap yn eich galluogi i weld patrymau a pherthnasoedd; mae meddalwedd GIS gan ein partneriaid yn eich galluogi i brosesu llawer iawn o ddata a chynnal ymholiadau cronfa ddata soffistigedig. Mae modelu senarios gwahanol fel hyn yn eich galluogi i wneud penderfyniadau mwy gwybodus. Mae gwybodaeth sy’n seiliedig ar leoliad yn gallu helpu gydag amrywiaeth o heriau busnes.

Back to top
© Ordnance Survey 2019