Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Glossary of Welsh origins of place names in Britain: A and B

ElementMeaningExamples
abad nmabbotTirabad SO8741 Hafod-yr-Abad SJ1848
aber nm/festuary , confluence , streamAberystwyth SN5881 Llanaber SH6017
acer nf aceri , acrau placreDdwy-acer SJ0364 Ty'n-yr-acrau SH5833
aderyn nm adar plbirdBrynyradar ST1675 Craig yr Aderyn SH6406
adwy nfgap , passCraig-adwy-wynt SJ1253 Nant Adwy'r-llan SH8546
ael nfbrow , edgeAel-y-coryn SJ1633 Aelybryn SN5872
aelwyd nfhearthAelwyd-uchaf SJ0974 Aelwyd Brys SH9250
afallen nfapple-treeAfallenchwerw SN9854 Dolafallen SN9566
afon nfriverAfon-wen SJ1371 Glanrafon SN6790
allt , gallt nf elltydd , alltau plhillside , cliff , woodAllt-mawr SO0746 Alltwalis SN4431
am prnear , beside , aroundAmlwch SH4493 Henllan Amgoed SN1820
amlwg adjevident , visible , prominentBrynamlwg SN2214 Grwnamlwg SJ1515
angell nfoffshoot , tributary , leg , wing , limbAberangell SH8410 Afon Angell SH8111
anner , annair nfheiferCwm Penanner SH9146 Dolpenanner SH9168
ar pron , upon , overHendy-gwyn ar Daf SN2016 Pen-y-bont ar Ogwr SN1745
ardd, ard nmhill , heightTalardd SN4941 Pennard SS5688
argae nm argaeau pldam, mill-dam , embankmentRhydargaeau SN4326 Penyrargae SH3284
arglwydd nm -es n flord , ladyWaunarlwydd SS6095 Caer-arglwyddes SN6991
argoed nfwood , groveArgoed ST1799 Twyn-yr-argoed SO4207
arian nmsilverCarn yr arian SN9412 Fedw-arian SH9136
arth nm/fbearAber-arth SN4763 Afon Arth SN4862
asgwrn nm esgyrn plboneMynydd yr Esgyrn SJ0818 Esgyrn SM9634
athro nmteacher , father confessorCaeathro SH5061 Pant Yr Athro SN3613
aur nmgoldBron-yr-aur SH7302 Llannerch-yr-aur SN8697
awel nf awelon plbreezeMorawel SN0843 Awelfryn SN4223
b-A word starting b may be a mutated form of a word starting p
bach adjsmall , littleDre-fach SN5045 Cwm-bach Llechryd SO0254
bach nf bachau plnook , corner , bend in a riverBachau SH4383 Eglwys-bach SH8070
bachell nf bachell , bachellau plcorner , nook , angleFachell SH9978 Fachell SH5466
bala nmnarrow land between two lakes , outlet of a lakeBala SH9236 Brynbala SN5986
ban nf bannau plpeak , beaconPen y Bannau SN7466 Rhydybannau SN5251
banc nmbank , hill , slopeBancyfelin SN3218 Pen-y-banc SN4037
bangor nf(ecclesiastical) settlement enclosed within a wattled fenceBangor SH5771 Bangor Teifi SN3840
banhadlen nf banadl, banal plbroomCefn-banadl SN6462 Bronbanadl SN6469
banhadlog nfbroom patchMaesbanadlog SN7067 Banhadlog SN9780
bannog adjhigh , horned , turretedBron-Bannog SJ0352 Cefnbannog SJ0251
banw nmyoung pigBlaen Cwm Banw SO0722 Nant-y-banw ST4097
bar nmtop , summitCrug-y-bar SN6537 Bryn-y-bar SH2875
barcud nmkite , buzzardCarreg y Barcud SM7724 Llwyn-y-barcud SN4109
bardd nm beirdd plbardLlofft-y-bardd SN8953 Cwrtbrynbeirdd SN6618
bargod nmboundary (eaves)Bargoed ST1499 Bargod Taf ST1098
batin , bating (see betin etc.)
baw nmdirtPig y Baw SN0140 Bryn y Baw SJ1678
bedd nm beddau plgraveBeddgelert SH5948 Beddau ST0685
bedwen nf bedw plbirchCraigyfedwen SH7576 Berthyfedwen SN3441
bedwlwyn nmbirch groveBedwlwyn SJ2236 Bedwlwyncoch SN8823
beidr nflane , pathPenfeidr SN1750 Penyfeidr SM8726
beili nm beiliau plbaileyBeili SN3827 Beili-glas SO3010
bela , bele nmmarten , wild beastTrebela ST4298 Clunbele SN3433
bendigaid adjblessedLlanfendigaid SH5605 Pontrhydfendigaid SN7366
berw nmrush of waterBerw-ddu SN9602 Berw-uchaf SH4671
betin , beting , bietin , bieting nmpared and burnt landCefn-betingau SN6601 Batingau SJ0658
betws nmchapelBetws Bledrws SN5952 Betws-y-coed SH7956
beudy nmcow-houseBeudiau SN5549 Beudy-mawr SH3133
bid nmquickset hedgeCarreg Fidwen SH6481 Twyn y Fidffawydd SO1102
blaen nm blaenau plsource of river or stream; highlandBlaenau Ffestiniog SH7045 Blaengarw SS9092
blaidd nmwolfCae'r-blaidd SN5133 Castell-y-blaidd SO1279
bod nm/fabode , dwellingBodedern SH3380 Meifod SJ1512
bol , bola nmbelly , swellingRhos-y-bol SH4288 Cors-y-bol SH3784
bon nmstock , stump , baseBon-y-maen SS6895 Bon-yr-on SJ0646
boncen , boncyn (see poncyn , poncen )
braenar , branar nm brynar n ffallow landMynydd Branar SH8771 Braenarauduon SN7246
braich nm/fridge , armPen-y-braich SJ0316 Braich Anelog SH1427
brân nf brain plcrowCwm-brân ST2995 Llanfihangel Nant Brân SN9434
bras adj breision plbig , fat , richBryn-bras SH8543 Maen Bras SH9239
bre nfhillPen-bre SN4201 Moelfre SH5186
brenin nmkingRhodiad-y-brenin SM7627 Plas y Brenin SH7157
brest nfhill-breastBrest Cwm-Llwyd SN7019 Brestbaily SN9838
brith adj braith fspeckled; coarseBrithdir SH7719 Pontllan-fraith ST1896
briw nm (adj)broken , shatteredBriwnant SH8402 Carn Briw SN0537
bro nfregion; vale , lowlandLlanbedr-y-fro ST0876 Rhyd-y-fro SN7105
bron nf bronnydd plhill-breast (breast)Bronydd SO2245 Brongest SN3245
brwynen nf brwyn plrushBrwynen SJ0321 Cwmbrwyn SN2512
brwynog nfplace of rushes , marshBrwynog SH7564 Brwynog SH3586
brych adj brech fspeckledBrechfa SN5230 Llanfrechfa ST3193
bryn nm bryniau plhillBryn-berian SN1035 Llanbryn-mair SH8902
bryncyn nmhillockBryncyn-felen SJ2019 Bryncyn-hydfa SH3847
buarth nm buarthau plfarm-yard; penBuarth Berran SH5764 Buarth y Caerau SO0713
buches nfmilking-fold (herd)Buches y Foelortho SJ0421 Fuches SN8489
budr adjdirty , muckyNant Budr SH7435 Rhyd-fudr SN6567
bugail nm bugelydd , bugeiliaid plshepherdBugeildy SO1979 Tafarn-y-Bugail SN2546
bustach nm bustych plbullockNant y Bustach SN8153 Cwm Bustach SH8502
buwch nf buchod; (gwartheg) plcow; cattleCas-fuwch SN0229 Cwm y Fuwch SS9490
bwbach nmbogey , goblinAllt y Bwbach SN4528 Bryn Bwbach SH6236
bwch nmbuckCastell-y-bwch ST2792 Craig-y-bwch SH6414
bwla nmbullNantybwla SN3821 Alltybwla SN2642
bwlch nm bylchau plgap , passBwlch-y-groes SN2436 Tan-y-bwlch SH6540
bwrdd nmtableBwrdd Arthur SH9667 Bwrdd y Rhyfel SJ1475
bychan adj bechan f bychain plMorfa Bychan SH5437 Llanfairfechan SH6874
byr adj ber fshortByrgoed SH9837 Byrgwm SO2303

Back to top
© Ordnance Survey 2018