Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Glossary of Welsh origins of place names in Britain: C

ElementMeaningExamples
caban nmcottage , cabinCaban-coch SN9163 Caban SH3938
cadair nfseat, strongholdCadair SJ0060 Penacader SN4436
cadarn adjstrong , powerfulCrucadarn SO0942 Twyn Cerrig-cadarn SN9438
cadno nmfoxCarreg Cadno SN8715 Clo Cadno SO1116
cadw nmpreserve , spinneyMaes-cadw SJ0147 Coed Cadw SH5978
cae nm caeau plfield , enclosurePen-y-cae SJ2845 Rhes-y-cae SJ1870
caer nf caerau plstronghold , fortCaernarfon SH4862 Caerdydd ST1876
caeth adj & nm/f caith plcaptiveCricieth SH5038 Caethle SN6099
cafn nmferry-boatTal-y-cafn SH7871 Nant-y-cafn SN8107
cain adjfine , fair , beautiful; ridgeCilcain SJ1765 Pistyll Cain SH7327
calch nmlime , chalkPen Cerrig-calch SO2122 Twyn Calch ST2699
caled adj & nmhardSarn-y-bryn-caled SJ2105 Cae Caled SH4069
cam adjcrooked , bentPengam ST1597 Camros SM9220
camfa nfstileNant Maes y gamfa SH8112 Camfa Derw SH6744
canol nmmiddleY Felin Ganol SM8025 Tircanol SS6798
cantref nmhundred (territorial division)Cantref SO0525 Cantref ST2815
capel nmchapelCapel Curig SH7258 Capel Bangor SN6580
carn nf carnau plheap of stones , tumulusPen-y-garn SN5731 Aber-carn SN5731
carnedd nf/m carneddau , carneddi plheap of stones , tumulusPenygarnedd SJ1023 Bryncarnedd SN6082
carreg nf cerrig plstone , rockLlanbadarn y Garreg SO1148 Cerrigceinwen SH4273
carrog nftorrent , fast-flowing streamCarrog SH7647 Dolgarrog SH7767
carrog nfbrookCarrog SJ1143 Carrog SH7647
carw nmstagGallt-y-carw SH7521 Cilcarw SN4912
cas nmcastleCas-bach ST2583 Croes Cas-lai SM9125
caseg nf cesig plmareAfon Caseg SH6566 Llyn Caseg-fraith SH6758
castell nm cestyll plcastle; small stronghold; fortified residenceCastell Nedd SS7597 Castell-Paen SO1646
cath nfcatCarreg-y-gath SH5765 Rhyd-y-gath SN2131
cau adjhollow; enclosedCaubwll SJ0171 Cwm Cou SN6264
cawl nmsea-kale (soup)Porthcawl SS8277 Heol-y-cawl ST0887
cawr nm -es f ceiri , cewri plgiantCastell Cawr SH9376 Barclodiad y Gawres SH3270
caws nmcheeseNant-y-caws SN4518 Cerrig Caws SH9556
ceffyl nm ceffylau pIhorseBryn Ceffyl SH7837 Allt y Ceffylau SH6747
cefn nm cefnydd pIr idgeCefn-brith SH9350 Cefn-coch SJ1351
cefnen nfridgeCefnen SH8776 Cefnen Wen SH8854
cegid nphemlockCegidfa SJ2211 Bryniau Ystumcegid SH5041
cegin nfkitchenAbercegin SH5972 Gegin SJ2752
cegyr nphemlockCwm-cegyr SO2517 Dolycegyr SN9054
cei nmquayCeinewydd SN3859 Cei Ystagbwll SR9995
ceiliog nmcockCaergeiliog SH3078 Croesyceiliog SN4016
ceirch , cyrch nmoatsBryn-ceirch SN4739 Cae-ceirch SH7719
ceisiad nm ceisiaid plbailiffNant-y-ceisiad ST2089 Llain Ceisiad SN1728
cell nf celloedd , cellau plcellGell-fain SN8432 Dolgellau SH7217
celli nfgroveY Gelli Gandryll SO2242 Pencelli SO0925
celynnen nf celyn plholly treeLlwyncelyn SN4459 Trecelyn ST2197
celynnog , clynnog nfholly groveClynnog SH4149 Ffridd Celynnog SH8019
cemais , (cemaes) nm (from np)bend in river or coastlineCemaes SH3693 Cemais Comawndwr SO3404
cennin npleeksLlanbedrycennin SH7569 Cilcennin SN5260
cerddinen , cerdinen nf cerddin , cerdin plmountain-ashBlaencerdinfach SN3748 Bryn-Cerdin SN3848
cerwyn nfvat , pot-holeFoel Cwmcerwyn SN0931 Cwmcerwyn SS8390
cesail nfhollowCesailgwm SH6921 Coed y Gesail SH8210
cest nfbelly , swellingPorth-y-gest SH5637 Brongest SN3245
ceulan nfriver bankCwm Ceulan SN7090 Fforch Ceulan SN7520
ceunant nmravine , gorgePen-y-ceunant SJ0823 Mynydd Ty'n-y-ceunant SH7308
ch-A word starting ch may be a mutated form of a word starting c
chwaen nfpiece of land , breezy , windy placeChwaen Bach SH3983 Chwaen-wen SH3682
chwilog nfland infested with beetlesChwilog SH4338 Chwilog Fawr SH4438
ci nm cŵn pIdogTre-cŵn SM9632 Carnedd y Ci SJ0534
cigfran nf cigfrain plravenCraig Nyth-y-gigfran SH6845 Cwmgigfran SN4519
cil nm ciliau plretreat , recess , cornerLlanycil SH9134 Ciliau Aeron SN5058
cilfach nfnookGilfachreda SN4058 Y Gilfach-goch SS9889
cist nfchestCist Cerrig SH5438 Gist Wen SO0621
cistfaen nmstone-chestCistfaen SN8677 Cistfaen SH9938
clafdy nmhospitalClafdy SH3569 Rhyd-y-clafdy SH3234
clawdd nm cloddiau plditch , hedgePenclawdd SS5495 Clawddnewydd SJ0852
clegyr nmrock , cliffClegyr-mawr SJ0549 Penclegyr SM7629
clip nm -iau plprecipice , crag , steep slopeClip SH6532 Clipiau SH4146
cloch nfbellMaenclochog SN0827 Clochfaen SN9078
clochydd nmsexton , parish clerkDôl-y-clochydd SH7321 Bryn-y-clochydd SH8760
clog nf clogau plcrag , precipiceClogfryn SN4462 Carn Pen-y-clogau SN7118
clogwyn nmprecipice , steep rock hanging on one sideClogwyn SH7217 Clogwynygarreg SH5553
clos nmyard before a houseClos SN1840 Closglas SN6424
clun nmmeadow , moorClunderwen SN1219 Cluncoch SN3732
clwt , clwtyn nm clytiau plpatchClwt-y-bont SH5762 Clwt SJ3245
clwyd nf clwydydd plhurdle , gateClwydygraig SO1624 Pentreclwydau SN8405
clyd adjshelteredCwm-clyd SN6273 Lletty-clyd SN2737
cnap , cnepyn nmtop , summit of hill , short sharp ascentPen-y-cnap SN5121 Bryn-cnap SH9465
cnol nfhillock , knollTwyn-y-gnol ST2296 Cnol Wen SN8260
cnwc nmhillockCefn Cnwc SN7759 Pencnwc SN2222
cnwch nmhillockCnwch-coch SN6775 Cefn Cnwcheithinog SN7549
coc , cocyn nm cociau pltump , hillockBryn-cocyn SH9968 Ffridd Cocyn SH6204
coch adj cochion plredPenrhyn-coch SN6484 Bryn-coch SS7499
coeden nf coed pltreeCoed-elái ST0185 Coed-duon ST1797
coedlan nfcopse , coppice , woodland glade , groveCoedlannau SN4648 Llannerch Coedlan SO0940
coetan nfquoitCarreg Coetan SN0639 Coetan Arthur SH3981
coetgae nmwoodfield , field recovered from forest; palisaded enclosureCoetgae Du SO0316 Panwaun Pen-y-coetgae SN9000
collen nf cyll , coll plhazelCwrt y Gollen SO2317 Cyll SN9788
colomen nf colomennod pldoveColomendy SJ3045 Moel Golomen SN7087
colwyn nmwhelpBae Colwyn SH8678 Tregolwyn SS9475
comin nm comins plcommonComins-coch SN6182 Comin-y-garth SN9854
congl nfcornerCongl-y-cae SH2133 Gongl-gam SH3471
copa nfcrest , summitCopa Ceiliog SH8748 Copa Shôn SN7899
cored nfweirPant-y-cored SO0432 Gored Goch SH5471
corlan nfsheep-foldCorlan Fraith SH6300 Corlannau SS7690
corn nfstall , cribLlanfihangel Rhos-y-corn SN5534 Corn y Fan SN9835
cornant nfbrookPantycornant SS9688 Cornant SN4952
cornel nfcornerPlas-yn-cornel SH9366 Pwllcornel SN3742
coron nfcrownGoron SO1094 Goron-ddu SO1896
cors nf corsydd plbogLlan-gors SO1327 Y Gors-las SN5713
craf nmgarlicAber-craf SN8112 Crafnant SH6129
craig nf creigiau plrockCraig-y-nos SN8415 Graig SH8074
crau nmpiggery , sty; strongholdLlanfihangel-y-creuddyn SN6676 Pont Creuddyn SN5552
criafolen nf criafol plmountain-ashWaun y Griafolen SH8129 Pant-y-griafolen SH9149
crib nf cribau plcrest , summitCribyn SN5251 Cefn Crib SO2300
crin adjwitheredCefn-crin SO0272 Cringoed SH8801
crochan nmcauldronFoel Crochan SH7610 Maes-y-crochan ST2383
croes nfcrossPen-y-groes SN5813 Tŷ-croes SH3472
croesffordd , croesheol , croeslon nfcross-roadsGroesffordd SO0728 Ty'n-y-groesffordd SJ1359
crofft nf crofftau plcroftGrofft SH8104 Bryn-y-crofftau SN7463
crug nm crugiau plheap , tumpCrug-y-bar SN6537 Yr Wyddgrug SJ2363
crwm adjcrooked , bentCrymlyn ST2198 Crymych SN1833
crwth nmtump , hillockCwmcrwth SN5724 Llwyn y Crwth SJ2000
cul adjnarrowCefn Cul SN8618 Esgair Gul SN8856
cut nm cutiau plshed , styCutiau SH6317 Ffynnon Cut-y-geifr SH9833
cwar nm cwarrau pIquarryPen y Cwar SN6308 Cwarrau-mawr ST1489
cwm nm cymau , cymoedd plvalley , daleCwmcewydd SH8713 Cwmaman ST0099
cwmwd nmcommote (territorial division)Mynydd Tir-y-cwmwd SH3230 Cefn Cwmwd SH4374
cŵn (see ci)
cwrn nm cyrn , cyrnau pIstack , peak , pointPencyrn ST0077 Trecyrn SN2426
cwrt nmcourt , yardCwrtnewydd SN4847 Cwrt Henry SN5522
cwrw nmalePwll-y-cwrw SO0935 Bryn Cwrw SN0007
cyff , cyffyll nmstock , stumpY Gyffylliog SJ0557 Pont Rhyd-y-cyff SS8789
cyffin nmboundary , frontierGyffin SH7776 Penisacyffin SJ0513
cyfrwy nmridge between two summits (saddle)Pen y Cyfrwy SM7524 Carn Gyfrwy SN1432
cyfylchi nfcircular fortressGyfylchi SS8195 Dwygyfylchi SH7377
cyfyng adjnarrow straitCyfyng SH7753 Pont Gyfyng SH5245
cyll (see collen)
cymer nm cymerau plconfluenceRhydcymerau SN5738 Pentrellyncymer SH9752
cythraul nmdevilCraig y Cythraul SJ2347 Cadair y Cythraul SH3964
cytir nmcommonCytir SH8715 Cytir-bach SN2449

Back to top
© Ordnance Survey 2019