Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Glossary of Welsh origins of place names in Britain: D to F

ElementMeaningExamples
d-A word starting d may be a mutated form of a word starting t
dafad nf defaid plsheepCarreg y Ddafad SN2751 Pantyddafad SN6768
dafadfa nfsheep-foldDafadfa-isaf SN6821 Dafadfa Uchaf SN6921
daIfa nfpoundDdalfa SN8931 Cors y Ddalfa SH4147
dan (see tan )
dâr nf deri ploakAberdâr SO0002 Bwlch-y-ddâr SJ1622
das (see tas )
dau num dwy ftwoAberdauddwr SN6954 Bryn-ddwy-nant SO2035
dd-A word starting dd may be a mutated form of a word starting d
deilen nf dail plleafTir-y-dail SN6212 Castell y Dail SO0989
delw nfimageCarnedd y Ddelw SH7070 Craig y Ddelw SS9298
deon nmdeanCaerdeon SH6518 Cae'r Deon SH3385
derlwyn nmoak-groveCarregyderlwyn SN8070 Cefn Derlwyn SO9347
derwen nf derw ploakDerwen-las SN7299 Derwen-gam SN4558
dibyn nmsteep slope , precipiceDibyn Du SN7965 Cwm Pont-bren Dibyn SH8800
diffwys nmprecipice , abyssDiffwys SJ0257 Llechwedd Diffwys SH8915
din nmhill-fortressDinbych SJ0566 Caerfyrddin SN4120
dinas nm/fhill-fortress; cityDinas Dinlle SH4356 Pendinas SJ2251
diserth nmhermitageDiserth SJ0579 Dyserth SJ0579
disgwylfa nfplace of observation , look-out pointTwyn Disgwylfa SN9531 Disgwylfa SN5009
dôl nf dolau , dolydd plmeadowDolbenmaen SH5043 Dôl-y-bont SN6288
dorglwyd (see torglwyd )
draenen nf drain plthornDraenen Pen-y-graig ST1783 Ffynnon-ddrain SN4021
draenllwyn nmthorn-bushDraenllwyn-du SN7051 Esgair Draenllwyn SN9294
draw adjyonderHeol-draw SO1820 Pen-draw SH5561
dreiniog adjthornyBryndreiniog SJ0825 Domen Ddreiniog SH5903
drud nm drudion plhero , fighterCerrigydrudion SH9548 Cerrig Drudion SN6250
drum (see trum )
drws nmgap , narrow pass (door)Drws Gwyn SH7959 Drws-y-coed SH5453
dryll nmsmall piece of landY Gelligandryll SO2242 Dryll SJ2646
dryslwyn nmbramble bushDryslwyn SN5520 Dryslwyn SN6242
du adj duon plblack , darkDulais SS6190 Ynys-ddu ST1892
dwfn , dyfn adj dofn fdeepDyfnant SO0260 Wernddofn SN2136
dwfr , dŵr nmwaterErw-ddwfr SH7232 Llwyn-dwfr SN1023
dyffryn nmvalleyDyffryn SS8593 Llanbedr Dyffryn Ceiriog SJ1459
dylif nmflood , deluge , torrentDylife SN8694 Afon Dylif SH6144
dylluan (see tylluan )
-dynfortified enclosureTaltreuddyn SH5825 Nant Creuddyn SN5550
dyrys adjwild , roughCefndyrys SO0473 Fronddyrys SO1559
ebol nm ebolion plcoltCrug-ebolion SN2631 Llwynyrebol SN1326
efail (see gefail )
efwr nmcow-parsnip; yewCyll Efwr SN3919 Dinefwr SN6122
eglwys nfchurchYr Eglwys Newydd ST1580 Cwm-yr-eglwys SN0140
eiddew nmivyMoel Eiddew SH8605 Llyn Eiddew-bach SH6434
eira nmsnowNant-yr-eira SH6808 Maeneira SH7267
eisingrug nmheap of bran or corn husksEisingrug (Singrug) SH6134 Afon Eisingrug SH6234
eisteddfa nfseat , resting , placeEisteddfa SN 799841 Cripiau Eisteddfa-fach SN8084
eisteddfod nfmeeting-place , assemblyBryn Eisteddfod SH8076 Eisteddfod SJ2452
eithin npfurzeTalcen Eithin SH8343 Tir-eithin SS9781
eithinog nffurze patch , gorse landTwyn Eithinog SN8009 Bryn Eithinog SN7866
elor nfbierBwlch-y-ddwy-elor SH5550 Elorgarreg SH9653
eos nfnightingaleBryn-yr-Eos SJ2840 Cileos SJ0825
ergyd nm/fcast; projecting spur of landErgyd Isaf SS7988 Ergyd Uchaf SS8088
erw nf erwau placreCroes-erw SS8795 Erw Barfau SN7578
eryr nmeagleGartheryr SJ1623 Foel Eryr SN0631
esgair nflong ridgeEsgairgeiliog SO7506 Pant-yr-esgair SN6431
esgob nmbishopPlas-yr-Esgob SJ1061 Pigyn Esgob SH7651
esgyrn (see asgwrn)
ewig nfhireRhyd Yr Ewig SH9343 Gwern-yr-ewig SH9631
f-A word starting f may be a mutated form of a word starting b or m
-fa (see ma)
ffald nf ffaldau plsheep-fold , pound , pen , runBancyn-ffald SM6922 Carn-ffald SM7528
ffarm (see fferm )
ffawydden nf ffawydd plbeech treeFfawydden SO2525 Twyn y Fidffawydd SO1102
ffawyddog nfbeech groveFfawyddog SS9189 Ffawyddog SO2018
fferm nffarmFferm-y-Capel SN1529 Fferm Felinfach SN5646
ffin nfboundaryFfos-y-ffin SN4460 Ffinnant SN9791
fforch nfbifurcation of streams , fork , shape of fields , etcFforch Ceulan SN7520 Cilfforch SN4461
ffordd nfway , roadBanc-y-ffordd SN4037 Pen-y-ffordd SJ3061
fforest nfforest , parkFforest-fach ST6296 Trefforest ST0888
ffridd , ffrith nf ffriddoedd plwood; mountain enclosure , sheep walkBwlch-y-ffridd SO0695 Ty'n-y-ffridd SJ1130
ffrwd nfstream , torrentGwenffrwd SO5306 Ffrwd-grech SO0227
ffwrnais , ffwrnes nffurnaceFfwrnais SN6895 Craig Ffwrnais ST2495
ffynnon nf ffynhonnau plspring , wellGwarffynnon SN5750 Llwynffynnon SN4038
fry praboveNeuadd-fry SO1622 Ty-fry ST4397

Back to top
© Ordnance Survey 2018