Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Glossary of Welsh origins of place names in Britain: G to I

ElementMeaningExamples
g-A word starting g may be a mutated form of a word starting c
gafl nf geifl plforkBwlch yr Eifl SH3645 Yr Eifl SH3644
gafr nf geifr plgoatCorngafr SN2722 Cae'r-geifr SH1628
gallt (see allt )
gardd nf gerddi, garddau plgarden; enclosureYr Ardd-lîn SJ2615 Ardderfin SN3215
garth nmpromontory, hill, enclosureLlanfihangel-ar-arth SN4539 Penarth ST1871
garw adjcoarse, roughBlaengarw SS9092 Bryn Garw SN8077
gast nfbitchCefngast SN9147 Cwm Gast SH8509
gefail, efail nfsmithyCefn-y-gefail SN7838 Efail-newydd SH3535
geirw nprush of waters, waterfallPont Aber-Geirw SH7629 Geirw SN7727
genau nmpass, opening of a valleyLlanfihangel Genau'r-glyn SN6286 Coedgenau SN9933
glais, nm/fbrookY Glais SN7000 Dulais SS6190
glan nfriver-bank, hillockGlan-Clwyd SJ0573 Glan Adda SH5770
glas adj gleision plgreen, when referring to grass, pasture or leaves; or blue, when relating to the sea or airGlasallt-fawr SN7330 Bryn Glas SJ0877
glo nmcharcoal, coalNant-y-glo SO1910 Cwm-y-glo SH5562
glyn nmdeep valley, glenGlyn-hir SN6415 Llanfihangel Glyn Myfyr SH9949
godre nmedge or foot of hillGodre'r-graig SN7507 Godreaman SO0100
gof nmsmithRhyd-y-gof-isaf SN5552 Bron-y-gof SJ0856
gofer nmrill, overflow of a wellGofer SH8472 Blaengofer SN3425
gogof (see ogof )
golau adjlight, brightAlltgolau SN5125 Wernolau SN3617
gorffwysfa nfresting placePengorffwysfa SH4692 Gorffwysfa SH2131
goror nm/f gororau, gororion plboundaryGororion SN8773 Oror SJ0847
gorsedd nftumulus, barrow, hillockGorsedd SJ1576 Yr Orsedd SJ3657
graean nmgravelGraeanryd SJ2156 Bwlch y Graean SN3049
gris nm grisiau plstepTanygrisiau SH6845 Esgair Gris SN8868
gro nm/fgravel; gravel hillGronant SJ0983 Ro-wen SH7571
grofft nf grofftau plcroftGrofft SH8104 Cefn Rofft SJ0049
grug nmheath, heatherCefn-y-grug SO1664 Grugfryn SH8273
grwn nmridge between two furrows, ridge in a fieldGrwnamlwg SJ1515 Grwn-oer SJ0218
gwaelod nmfoot of hill, bottomGwaelod-y-garth ST1183 Gwaelod SJ1416
gwair nmhayLlwyngwair SN0739 Pant-y-gwair SN6067
gwal nf gwaliau plwallRhos-y-gwaliau SH9434 Bryn-y-gwalia SJ1924
gwâl nflairGwal y Filiast SN1725 Gwal-yr-hwch SN5807
gwar nfridge (nape of neck)Gwar-y-felin SN9335 Gwarallt SN5458
gwartheg npcows, cattleCors y Gwartheg-llwydion SH8032 Dolgwartheg SN4661
gwas nmyouth, servantBryn-gwas SS5493 Ynysygwas SS7891
gwastad nmplainGwastadannas SH6553 Gwastad-mawr ST2989
gwastad adjflatGwastad SO2305 Gwastadfryn SH6709
gwaun nf gweunydd plmoor, mountain meadow, moor-land field, moor-land fieldWaunarlwydd SS6095 Abergwaun SM9537
gwden nfwillow-tree, reedsGlangwden SN9688 Dolgwden SN9589
gweirglodd nfhay-field, meadowGweirglodd-gilfach SH8926 Nantyweirglodd SN2332
gwely nmbed, resting-place, family landGwely'r Misgl SS7880 Pen y Gwely SJ2133
gwen (see gwyn)
gwenith nmwheatBryngwenith SS9682 Dolgwenith SN9887
gwerdd (see gwyrdd)
gwerfa nfcool spot on mountain side where cattle or sheep seek shadeWerfa SS9194 Bwlch y Werfa SS9283
gwern, gwernog nfplace where alders grow, swampCilgwern SO2414 Pengwern SJ0176
gwernen nf gwern plalder treeGwernaffield SJ2064 Gwernymynydd SJ2162
gwiber nfviperCarregwiber SO0859 Allt y wiber SN4628
gwig nf gwigau plgrove, woodMelin-y-wig SJ0348 Cefn-wig SN4761
gwinllan nfgrove (vineyard)Marianywinllan SH6270 Winllan SJ2121
gwlad nfregionCoed-y-wlad SJ2209 Cors-y-wlad SH4447
gwlyb adj gwleb fwetGwlybycoed SH4689 Gelli-wlyb SN8824
gwndwn (see gwyndwn )
gwrach nfhag, witchRhyd-y-wrach SN1619 Blaen-gwrach SN8605
gwreiddyn, gwraidd nm gwreiddiau plrootGwreiddyn SH9474 Gwreiddiau SJ0419
gwrych nm(quickset) hedgeGwrych Bedw SJ1048 Hen Wrych SH9278
gwryd nmfathomLlangwryd-isaf SJ2337 Nantygwryd SH6856
gwter (see cwter )
Gwyddel nm Gwyddyl, Gwyddelod plIrishmanGwyddel SH1425 Gwyddelwern SJ0746
gwydden, gwŷdd nf pltreeLlyn y Grinwydden SJ0206 Glanwydden SH8180
gwyddfa nfmound, tumulusYr Wyddfa SH6054 Graig Trewyddfa SS6697
gwylfa nflook-out pointGwylfa Hiraethog SH9459 Foel Wylfa SJ1933
gwyn adj gwen f gwynion plwhiteGaerwen SH4871 Bron-gwyn SN2843
gwyndwn, gwndwn nmgrassland, leaGwndwn SN4737 Gwndwngwyn SM9027
gwynt nmwindTre-gwynt SJ0306 Moel y Gwynt SS8598
gwyrdd adj gwerdd f gwyrddion plgreenDolaugwyrddon SN5546 Dolwerdd SN4924
gyrfa nfracecourseLlannerch-yrfa SN8355 Pant-yr-yrfa ST2593
hafn nfgorge, ravineMaeshafn SJ2060 Yr Hafnau SH9738
hafod nfsummer dwellingNant-yr-hafod SN8791 Hafod-dywyll SH6815
hafoty nmsummer dwellingHafoty SH8365 Hafoty'r Bwlch
haidd nmbarleyMaes-yr-haidd SN5630 Nant-yr-haidd SN9366
halog adjdirty, muddyRhydhalog ST0279 Pwllhalog SJ0877
hardd adjfine, fairPentre-hardd SN5907 Harlech SH5831
haul nmsunBolahaul SN4218 Bron Haul SH9669
hebog nm/fhawkMoel Hebog SH5646 Mynydd Pwllyrhebog SS9691
helfa nfhunting-groundDolhelfa SN9273 Helfa SH5857
heli nmbrineY Felinheli SH5267 Pwllheli SH3735
helygen nf helyg plwillowLlanfihangel Helygen SO0464 Brynhelygen ST0578
hen adjoldBrynhenllan SN0039 Hendy-gwyn ar daf SN2016
hendre(f) nfwinter dwelling, old home, permanent abodeCapel Hendre SN5911 Hendre SJ1967
heol, hewl nfstreet, roadHeol-las SS6998 Heol-y-cyw SS9484
hesgen nf hesg plrushCwm-hesgen SH7829 Nant Hesgog SN9168
hesgyn nmbogPenhesgyn SH5374 Ffridd Cwmhesgyn SH8742
hir adjlongYnys-hir ST0292 Pont-hir ST3292
hwch nfsow, swineStryt-yr-hwch SJ3346 Gorsyrhwch SN6633
hwnt adjyonderPentrehwnt SS9275 Tu-hwnt-i'r-afon SH8167
hwrdd nm hyrddod plramCornhwrdd SN5402 Llwyn-yr-hwrdd SN2232
hydd nm hyddod plstagMoel-yr-hydd SH6745 Penhydd Fawr SS8093
iet nfgateIet-y-bwlch SN1628 Bwlch-yr-iet SN3021
is prbelow, lowerBangor Is-coed SJ3945 Is-afon SH9131
isa(f) adjlowestPenisa'r-waun SH5563 Llangwryd-isaf SJ2337
isel adjlowNant Ffriddisel SJ1241 Ffynnon Isel SJ0421
iwrch nm iyrchod plroebuckNantiwrch SN7039 Pwlliwrch SH8301

Back to top
© Ordnance Survey 2018