Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Glossary of Welsh origins of place names in Britain: L to O

ElementMeaningExamples
l-A word starting l may be a mutated form of a word starting ll
lawnt , lawnd nfopen space in woodland , gladeLawnt SJ0412 Lawnt SJ0465
llaeth nmmilkLlaethbwlch SJ1116 Wernllaeth SN5165
llaethdy nmmilk-house , dairyBlaenllaethdy SN0924 Pantllaethdy SN4942
llain nf lleiniau plnarrow strip of landLlainfachwen SH5649 Llain-lwyd SN2818
llam nmleapLlam Carw SH4593 Llam-march SO2111
llan nfchurch , monasteryLlandudno SH7881 Llanelli SN5000
llannerch nfclearing , gladeLlannerch-y-medd SH4184 Rhosllannerchrugog SJ2946
llawr nmlevel area, floor of valleyLlawr-y-glyn SN9391 Llawr-y-cwm-bach SN7185
lle nmplace , positionLle'r Gaer ST0587 Lle'r-neuaddau SN7584
llech nf llechau plslab , stone , rock , rockBenllech SH5182 Harlech SH5831
llechwedd nfhillsideCwmllechwedd SO1375 Llechwedd SH9512
lled nm & prbreadth; rather , almost , partlyLledfron SJ1120 Llednant SN9054
lleian nfnunLlanlleiana SH3894 Llan Lleian-wen SS6799
llethr nfslopeLlethr SO0776 Esgair Llethr SN7254
llety nmsmall abode , quartersBron-llety-Ifan SH6312 Cefn-Pen-llety SJ0336
llidiard , llidiart nm llidiardau , llidiartau plgateLlidiart-cae-hir SJ1430 Llidiardau SN6374
llin nm/fflaxPant Llin Bach SH8163 Bryn-llin-fawr SH7729
llo nm lloi plcalfNant Cwm-lloi SH9526 Nant-llo SN3452
lloc nmfoldLloc SJ1476 Lloc SH5861
llofft nfhigh place (loft)Llofft-y-bardd SN8953 Llofftyddgleision SN9371
lluest nmshieling , cottage , hutLluest SH9708 Lluest-wen SS8489
llwch nm llychau pllake; dustAmlwch SH4493 Talyllychau SN6332
llwm adj lom fbare , exposedCwm-llwm SH9962 Grinllwm SH7762
llwybr nmpathLlwybr-hir SJ1275 Penllwybr SN4057
llwyd adj llwydion plgrey , brown; holyPentre Llwyn-llwyd SN9654 Braich Llwyd SH6654
llwyfen nf llwyf plelmAberllefenni SH7709 Llwyfen SO1521
llwyn nm llwyni , llwynau plgrove , bushLlwyngwril SH5909 Llwyndyrys SH3741
llwynog nmfoxCwmllwynog SJ0706 Trwyn Llwynog SM8634
llydan adjbroadCarreglydan SH3271 Cefn-llydan SO0696
llygad nmsource of river or stream (eye)Llygad-y-cleddau SM9733 Llyn Llygad Rheidol SN7987
llygoden nf llygod plmouseHeol Llygoden SO1729 Tre-pys-llygod SH8868
llym adj llem fsharp , acuteCarreg Blaen-Llym SH6643 Carreg Lem SN8017
llyn nm/flakeMaes-llyn SN3644 Crymlyn ST2198
llynwyn nmpool , puddle; moatBryn Llynwyn-ddwr SS9099 Llynwyn Glas SS9894
llys nm/fcourt , hallHenllys ST2693 Llys-y-frân SN0424
lôn nflane , roadLôn-las SH4240 Lôn SO0267
m-A word starting m may be a mutated form of a word starting b
ma- , -fa nfplain , placeMachynlleth SH7400 Gabalfa
mab nm meibion plsonNantymab SN5322 Moel y Mab SJ2405
maen nm meini , main plstoneRhyd-y-main SH8022 Pont-faen SN9934
maenol nfstone-built residence of chieftain of district ; manorMaenol SN9583 Faenol-Broper SJ0174
maerdre(f) nflord's demesneLlanilltud Faerdref ST0886 Gwaralltyfaerdre SN4349
maerdy nmsteward's house , dairyY Maerdy SS9798 Y Maerdy SJ3015
maes nm meysydd plopen field , plainMaes-glas ST3086 Maes-teg SS8591
magwyr nf(dry) stone wall , hedge ; ruinMagwyr ST4287 Clwydyfagwyr SO0206
maharen nm meheryn plram , wetherGellifaharen SN4143 Rhosmeheryn SN8971
main adjthin , narrowGell-fain SN8432 Bylchau Rhos-fain SN7517
main (see maen )
march nm meirch plhorse , stallionRhos-meirch SH4677 Drenewydd Gelli-farch ST4793
marchog nmknight , horsemanFelindre Farchog SN1039 Marchogdir SN8826
marian nmholm , gravel , gravelly ground , rock debrisMarian-glas SH5084 Marian Prysau SJ1274
marl nmmarl , chalky clayParc-y-marl SN0424 Gwern-y-marl SJ2268
mawn nmpeatRhos-y-mawn SH8566 Waun Mawn SN0834
mawnog nfpeat-bogMawnog SN7994 Pen Bryn-y-fawnog SH9527
mawr adjbig , greatLlanbadarn Fawr SN6080 Waunfawr SH5359
medd nmmeadNant-y-medd SN6150 Llanerchymedd SH4184
meillionen nf meillion plcloverCwm Meillionen SH5648 Maes-meillion SH9230
melin nfmillFelin-fach SN5255 Melin-coed SH8160
melindref nfmill-townFelindre SO1836 Felindre SN7027
melyn adj melen fyellowTrefelen SN0721 Melynllyn SH7065
menyn , ymenyn nmbutterBrynmenyn SS9084 Dolmenyn SN9649
merch nfdaughterAfon Merch SH6352 Crugiau Merched SN7245
merddwr nm merched plstagnant waterMerddwr SH8950 Banc y Merddwr SH8335
merllyn nmstagnant poolMerllyn SJ2668 Merllyn SJ1356
merthyr nmburial place , churchMerthyr Tudful SO0506 Merthyr Cynog SN9837
meudwy nmhermitYnysymeudwy SN7305 Porth Meudwy SH1625
mh-A word starting mh may be a mutated form of a word starting p
mign , mignen nf mignedd plbog , quagmireMigneint SH7842 Tal-y-mignedd SH5252
milgi nmgreyhoundFfynnon Maen Milgi SJ0634 Ffynnon y Milgi SJ1251
miliast nfgreyhound bitchGwal y Filiast SN1725 Carnedd y Filiast SH6162
min nmmargin sideMinffordd SH5770 Minffrwd SJ0523
mochyn nm moch plpigMochdre SH8278 Crug-moch SN3333
moel adjbare , baldNant-y-moel SS9392 Moelfre SH5186
moel nfbare hillY Foel SH9911 Rhyd-y-foel SH9176
morfa nmmarsh , fenMorfa Bychan SH5437 Morfa Nefyn SH2840
moryd nfestuary , channelAfon Foryd SH4457 Foryd SH4559
mur nm muriau plwallCastell Tomen-y-mur SH7038 Mur Melyn SH1728
mwdwl nmstack , cock of hayMwdwl-eithin SH9154 Pen y Mwdwl SH9266
mwnws nmrefuse heapRhiw Fwnws SO1653 Castell y Mwnws ST0280
mwyalch , mwyalchen nfblackbirdCroes-y-mwyalch ST3092 Llechwedd-fwyalchen SH8627
mwyn nmore , mineRhandir-mwyn SN7843 Rhyd-y-mwyn SJ2066
mynach nm mynych , menych , mynaich plmonkCapel Coed-y-mynach SO3402 Ystradmynach ST1494
mynachdy nmmonastic grangeTrwynmynachdy SM6922 Mynachdy SN7995
mynachlog nfmonasteryMynachlog-ddu SN1430 Mynachlog SJ2367
mynwent nfchurchyard , cemeteryPenyfynwent SH4388 Esgair-fynwent SN5334
mynydd nmmountain , moorlandPenmynydd SH5074 Gwernymynydd SJ2162
n-A word starting n may be a mutated form of a word starting d
nant nf nentydd , naint , nannau plbrookNantyffyllon SS8592 Nant-glas SN9965
nant nm nentydd , naint , nannau pldingle , glenNant-y-moel SS9392 Llanfihangel-y-pennant SH6709
neuadd nfhailLlety'r-neuadd SN4728 Llwyneuadd SN8824
newydd adj newydd , newyddion plnewCastell Newydd Emlyn SN3040 Y Drenewydd SO1191
ng-A word starting ng may be a mutated form of a word starting g
ngh-A word starting ngh may be a mutated form of a word starting c
nh-A word starting nh may be a mutated form of a word starting t
noddfa nf/mrefuge , shelter , sanctuaryBraich y Noddfa SH1326 Caer Noddfa SN9696
nyth nm/fnest , inaccessible positionNyth-grug SO1760 Tap Nyth-yr-eryr SH9021
ochr nfside , slopeOchr Cefn SH8449 Ochr Fawr SN7455
odyn nfkilnRhydodyn SN6334 Twynrodyn SO0505
oer adjcold , exposedWaun-oer SH7814 Cwm Oergwm SO0623
offeiriad nmpriestNantyroffeiriad SO0343 Nantyroffeiriad-fawr SO0343
ogof , gogof nf ogofau , gogofau plcaveBryn-yr-ogof SJ1956 Ogof Ddu SH8921
onllwyn nmash groveYr Onllwyn SN8310 Onllwyn SN8410
onnen nf onn , ynn plash-treeTrefonnen ST3483 Rhyd-yr-onnen SH6102

Back to top
© Ordnance Survey 2018