Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Glossary of Welsh origins of place names in Britain: P to S

ElementMeaningExamples
pabell nf pebyll pltent , groveBabell SJ1573 Cilybebyll SN7404
pair nmcauldronBryniau Pair SH8562 Nant-y-pair SN3422
pâl nmpalisaded enclosurePenrhiwpâl SN3445 Pen-pâl SN5418
palmant nmpaved wayPenpalmant SJ0668 Pen-y-Palmant SJ0475
pandy nmfulling-millPandy SJ1935 Tonypandy SS9992
pant nmhollow , valleyPant-glas SH4747 Cwmsychbant SN4746
panwaun nf panweunydd plbog where cotton-grass growsPanwaun Pen-y-coetgae SN9000 Panwaun Pwll-gwellt SO0401
parc nm parciau , parcau plpark , field , enclosurePenparcau SN5880 Cwm-parc SS9596
pedwar num pedair ffourPedair Onnen SS9778 Pedair-ffordd SJ1124
pelan nfknoll , hillock , tump;river bank , sea wallPen-y-belan SJ1204 Belan SJ2004
pella(f) adjfarthestTaipellaf SH9456 Ty Pellaf SH1121
pen nm pennau plhead , top; end , edgePen-y-bont-fawr SJ0824 Penfro SM9801
penrhyn nmpromontoryPenrhyndeudraeth SH6139 Penrhyn-side SH8181
pentre(f) nmhomestead , villagePentre-bach SN5547 Pentregwenlais SN6016
perfedd nmmiddle , midstTreberfedd SJ3012 Banc Cefnperfedd SO0984
perllan nforchardBerllan SN1239 Berllandawel SN1727
perth nf perthi plbush , brake , hedgeArberth SN1014 Berth-ddu SO0185
ph-A word starting ph may be a mutated form of a word starting p
pi nf piod plmagpiePentre-piod SH8930 Llwyn-y-piod SN5103
pia nmmagpieLlwynypia SS9993 Castell y Pia ST1190
pica adjpointed , sharpBryniau Pica SN8066 Llan-pica SO2250
pig nfpointPig y Baw SN0140 Nant-y-big SH3025
pigyn nmpointPigyn Esgob SH7651 Pigyn Shon-Nicholas SN6635
pistyll nmspout , waterfallPistyll SH3242 Tan-y-pistyll SJ0729
plas nmhall , mansionPlas Einion SJ1354 Plas-criafol SJ1131
plwm nmleadNant Felin-blwm SJ1380 Gwaun Ynys-plwm ST0383
plwyf nmparishBlaen-plwyf SN5775 Blaen Plwyf Ystrad SN5753
poeth adjhot , burntCwmfelin-boeth SN1919 Coed-poeth SJ2851
ponc nf ponciau plhillock , tumpPen-y-bonc SH2181 Bonc SJ1637
poncyn , poncen nm, nfsmall hillockPonciau SJ2946 Clawdd Poncen SJ0744
pont nfbridgePen-y-bont ar Ogwr SN1745 Bontnewydd SH4859
porchell , parchell nm perchyll plyoung pigPenporchell SH9967 Coed Wernporchell SH6371
porth nmgate , gatewayPorth-y-rhyd SN5215 Porth-yr-aur SH4762
porth nfharbour , bay , landing-place , ferryPorthaethwy SH5572 Porthmadog SH5638
pren nmtreePrenteg SH5841 Coed-saithpren SN5223
prys(g) nmcopse , brushwoodPrys-mawr SH8630 Penprysg SS9682
pum(p) numfiveLlanpumsaint SN4129 Pumryd SH8719
'r (see y)
pwlI nm pyllau plpit , poolLlanfair Pwllgwyngyll SH5371 Glasbwll SN7397
r-A word starting r may be a mutated form of a word starting rh
rhaeadr nfwaterfallRhaeadr SN9768 Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch SJ0863
rhandir nmregion , district , measure of landRhandir-mwyn SN7843 Rhandir SH8371
rhedyn(n)og nffern-brakeGlynrhedynog SS9997 Rhedynog Bellaf SH4138
rhedynen nf rhedyn plfernRhedyn-coch SH4166 Brynrhedyn SH9764
rhestr nfrow , seriesRhestr Cerrig SN8078 Blaen Rhestr SN8469
rhingyll nmherald , beadleCastell-y-rhingyll SN5714 Ffynnon Ringyll ST1089
rhiw nf/mhill , slopeRhiwlas SH5765 Troed-y-rhiw SO0702
rhod nfwheel , orbitRhod Isaf SM7023 Rhodmad SN5974
rhos nf rhosydd plmoor , promontoryRhosgadfan SH5057 Rhosnesi SJ3450
rhudd adjred , crimsonRhuddallt SH6718 Rhuddlan SJ0278
rhyd nf/mfordRhydlydan SH8950 Pont-rhyd-y-fen SS7994
saer nm seiri plcraftsmanBryn Saer SJ2769 Glyn Saer SN8442
saeth nf saethau plarrowRhiwsaeth SJ0722 Bwlchysaethau SH6154
Sais nm Saeson plEnglishmanPant-y-Sais SS7194 Cae'r Sais SH2677
sant , san nm saint plsaint; monkPumsaint SN6540 Llantrisant ST0483
sarff nfserpentSarffle SJ1433 Ffynnon Sarff SH2931
sarn nf sarnau plcausewayTal-y-sarn SH4853 Sarnau SN3150
serth adjsteepBryn Serth SO1410 Maen-serth SN9469
siambr nfchamberSiambr-wen SJ0723 Siambr-gerrig SJ1933
sigl , siglen nfquagmireBwlch Siglen SH8313 Siglen SH7464
simnai , simdde nfchimneyPorth Simdde SH1626 Cerrig Simdde SH7940
stent nm/fextent (land)Tir Stent SH7516 Cil Stent SH7960
sticil , sticill nfstilePontsticill SO0511 Garn Pontsticill SO0511
stryd , stryt nfway , streetStryd SH2482 Stryt-cae-rhedyn SJ2660
swch nfploughshare , triangular piece of landSwch-cae-rhiw SJ1335 Swch y Llan SH9348
swllt nmshillingCrug y Swllt SN1712 Garn-swllt SN6209
swydd nfseat , lordship , officeSwyddffynnon SN6966 Rhos-swydd SO1264
sych adjdryCwmsychbant SN4746 Sycharth SJ2025

Back to top
© Ordnance Survey 2018