Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Glossary of Welsh origins of place names in Britain: T to Y

ElementMeaningExamples
tafarn nm/f tafarnau pltavernPentre Tafarn-y-fedw SH8162 Tafarnygelyn SJ1861
tafol npdock plantsTafolgraig SN6597 Tafolwern SH8902
tafolog nfplace where dock growsBlaen-Tafolog SH8909 Tafolog SH8909
tail nmdung , manureBryn Tail ST0989 Bryntail SN9187
tâl nmend , topTal-y-bont SN6589 Talacre SJ1284
talar nfheadland (of field)Troedrhiwdalar SN9553 Dalarwen SN7850
talch nmfragment , pounded grainCefnbryntalch SO1796 Bryntalch SO1795
talwrn nm talyrni , tylyrni plbare exposed hill-side , open space , threshing floor , cockpitTalwrn SH4977 Talwrn SJ2947
tan, dan prunder , beneathTan-y-fron SH9564 Tan-y-bwlch SH6540
tarren nf tarreni plrocky tumpNant Tarren-fedw-ddu SN7893 Tarren Bwlch-gwyn SN8193
tarw nm teirw plbullCrugtarw SN3734 Mynydd Tarw SJ1132
tas nfstack , rickPen Tas-eithin SN5743 Y Das SO1932
teg adjfairMaes-teg SS8591 Llan-teg SN1810
telyn nfharpRhyd-y-delyn Fawr SH5275 Caedelyn SN5806
tew adjthick , fatCors Tewgyll SN1331 Llwyntew SN9428
th-A word starting th may be a mutated form of a word starting t
tir nmland , territoryTirabad SO8741 Brithdir SH7719
tlawd adj tlodion plpauper , poorTyddyn-tlodion SJ1753 Cae Tlodion SH5925
tom , tomen nfpile , muck-heap , mound , hillockDomgae SJ2719 Tomen y Meirw SJ1638
ton , tonnen nf/m tonnau plgrassland (left unplowed) , leaTon-teg ST0986 Tonypandy SS9992
top nmtopTop-rhiw-fawr SJ1117 Top-y-fron SJ2769
tor nmbreak , gapTor Glas SO0319 Torbant SM8430
torglwyd nfdoor-hurdle , gateMaestorglwyd SO2137 Dorglwyd SN6500
traeth nmbeach , strand , shoreMalltraeth SH4068 Trefdraeth SN0539
trallwng , trallwm nmwet low-lying landY Trallwng SJ2207 Trallwng SN9629
traws adj & nmcross, transverseTrawsgoed SN6773 Trawsfynydd SH7035
tref nfsettlement , hamlet , townTre-garth SH6067 Trefalun SJ3856
tri num tair fthreeTri Chrugiau SN9343 Llantrisant ST0483
trindod nftrinityLlandrindod SO0561 Ffynnon-y-drindod SS9373
troed nm/fbase , bottom , (foot)Allt Troed-y-rhiw SN5235 Troed-rhiw-cymmer SN7648
tros proverTrosnant SO0425 Tros-y-waen SH5666
trum nm trumiau plridgeTrum Gelli SH6501 Cefngeudrum SN7727
trwyn nmpoint , cape , (nose)Trwyn Bendro SM6923 Trwynhwrddyn SM7327
twlch nm tylchau pltump , knollCefn-twlch SJ1000 Dôl y Twlch SN8074
twll nm tyllau plhole , pitTwll-y-clawdd SH5073 Ty'n-Twll SJ1055
twmpath nmtump , hillockWaun Twmpath SN4602 Twmpath SO0743
tŵr nmtowerTre-tŵr SO1821 Twr SH2282
twrch nm tyrchod plboarTwrch Fechan SN7819 Blaen-Twrch SN6849
twyn nm twyni plhillock , knollTwynrodyn SO0505 Pen-twyn ST5209
nm tai plhouseTŷ-croes SH3472 Pentre Tŷ-gwyn SN8135
tyddyn , ty'n , tyn nmsmall farm , holdingTyn-y-groes SH7771 Ty'n-y-ffridd SJ1130
tyle nm/fhill , ascentMaestyle SN5939 Mynydd Tyle-coch SS9396
tylluan nfowlRhosdylluan SH8529 Cwmdylluan SN9588
tyno nmplain , meadowTynohir SN7098 Gwern Tyno SH8477
tywarchen nf tyweirch, tywyrch plsod , turfLlyn-y-dywarchen SH5653 Penrhiwtywarch SN7144
tywyll adjdark , gloomyTywyllnodwydd SH7102 Cildywyll SN2212
tywyn nmsandy-shore , sand-duneTywyn SH7878 Llanfihangel-yn-nhywyn SH3176
uchaf adjupper , highestFelin-gwm-uchaf SN5023 Cwm Twrch Uchaf SN7511
uchel adjhighBonuchel SJ0857 Gelli-benuchel SN8005
uwch prabove , overLlanuwchllyn SH8730 Uwchmynydd SH1525
uwchlaw praboveUwchlaw'r-coed SH6025 Uwchlaw'r-rhos SH4754
wtra nflaneTynwtra SH8505 Tynyrwtra SJ0517
y , yr, 'r (definite article)theY Ferwig SN1849 Bryn-y-maen SH8376
ychen nm ŷch ploxPorthyrychen SH4693 Rhydyrychen SH8648
ymenyn (see menyn)
ymryson nmcontention , disputed groundRhos Ymryson SN4650 Esgair Ymryson SN8876
yn , 'n prinLlansanffraid-yn-Elfael SO0954 Ty'n-y-cefn SJ0443
ynys nf ynysoedd plisland; holm , river-meadowCoed-yr-ynys SO1520 Ynys-las SN6092
ysbyty nmhospital , hospiceYsbyty Ystwyth SN7371 Ysbyty Ifan SH8448
ysgafell nfledge , browYsgafell Wen SH6649 Tanysgafell SH6166
ysgallog nffull of thistles; place where thistles aboundPantysgallog SN9028 Dolysgallog SH8510
ysgawen , ysgaw nfelder-treeComin Cwmysgawen SO0371 Tre-Ysgawen SH4581
ysgeifiog nfplace of elder-treesYsgeifiog SJ1571 Llanfihangel Ysgeifiog SH4773
ysgol nf ysgolion plladder , formation on mountain-sideYsgolion Duon SH6663 Craig-yr-ysgol SN9502
ysgol nf ysgolion plschoolYsgoldy SH4382 Tai'r-ysgol SS6997
ysgubor nf ysguboriau plbarnTyddyn-ysgubor SJ0040 Ysgubor Bach SH1628
ysguthan nfwood-pigeonBryn Ysguthan SH9311 Nant Ysguthan SH9411
ysgwydd nfshoulder (of mountain)Ysgwydd Hwch SO0537 Ysgwydd-gwyn-isaf SO1200
ystafell nfchamber , hiding-placeYstafelloedd SM7923 Cwm Nant Ystafell SN7108
ystlys nfside , flankYstlys-y-coed-uchaf SN5707 Ystlys-y-coed-isaf SN5606
ystrad nmvalley , holm , river-meadowYstrad Rhondda SS9895 Ystradgynlais SN7810
ystum nf/mbendLlanystumdwy SH4738 Ystumtuen SN7378
ywen nf yw plyew-treeCareg-ywen SO0052 Llwynywen SN5363

Back to top
© Ordnance Survey 2018