Jump to the following:

By continuing, you agree to the use of cookies by us and third parties, which we use to improve your visit.

Diolch am gysylltu â ni (Thank-you for contacting us)

Helô,

Diolch am gysylltu â ni, ceisiwn ymateb i chi cyn gynted ag y gallwn.

Os ydych wedi anfon adborth atom ynglŷn ag un o’n cynhyrchion neu wasanaethau, byddwn yn ei drosglwyddo i’r timau perthnasol er mwyn iddynt ei ystyried a chysylltu â chi fel y bo’n briodol.

Mae ein Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid yma hefyd i ateb ymholiadau ffôn – maen nhw ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 08:30–17:30 (heblaw am Wyliau Banc) ar 03456 05 05 04.

Mae cyngor defnyddiol ynglŷn â’n cynhyrchion a’n gwasanaethau ar gael ar ein tudalen cymorth ar-lein hefyd.

Diolch unwaith eto am gysylltu â ni.

Back to top
© Ordnance Survey 2018