Jump to the following:

Internet cookies at Ordnance Survey

We use cookies on this website in order to make your visit run more smoothly and to give us statistics that help us plan future enhancements. Learn more about the cookies we use.

Arolwg Ordnans - Awdurdod mapio cenedlaethol Prydain Fawr

  • Does neb yn gwybod yn well am Prydain Fawr

    ar-lein - papur - symudol

  • Mapio ar gyfer busnes a llywodraeth

Ewch i’n siop mapiau am y mapiau diweddaf

Mae siop mapiau'r Arolwg Ordnans yn sicr o fod â’r dewis diweddaraf a mwyaf o fapiau sydd ar gael. O fapiau papur, mapiau digidol, llyfrau ac atlasau, i ddyfeisiau System Lleoli Fyd-eang a hanfodion awyr agored eraill. Byddwn ni’n eich cynorthwyo i wneud y gorau o’r awyr agored.

Ewch i’r siop mapiau

Mapiau ar gyfer busnesau

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau busnes a llywodraeth, gan ddarparu data cywir o ansawdd uchel i gefnogi eu penderfyniadau. Mae data mapiau digidol yn helpu’r sefydliadau hyn i ddarlunio data gyda chyd-destun daearyddol i ddarparu cynnyrch a gwasanaethau, gwella effeithlonrwydd a chefnogi twf.

Dysgu mwy

Mapiau etholiadau

Rydym wedi dylunio cymhwysiad gwe ar fapiau etholiadau i’ch helpu i weld yn glir yr etholaethau a ffiniau etholiadol ym Mhrydain Fawr.

Darllen mwy am fapiau etholiad

Amdanom ni

Mae’r llywodraeth, busnesau ac unigolion yn dibynnu arnom i ddarparu gwybodaeth ddaearyddol gywir a chyfamserol. Dysgwch sut rydym yn cynnal y cofnod swyddogol o bob nodwedd ddaearyddol ym Mhrydain Fawr - a’i ddefnyddio i greu mapiau a setiau data arloesol o ansawdd uchel

Ddarganfod popeth amdanom ni

Sut i gysylltu â’r Arolwg Ordnans

Arloesi

Mae data lleoliad yn trawsnewid y ffordd rydym yn profi a llywio ein byd a’i wella yn y pen draw. Ein nod yw rhoi mynediad hawdd i’n data fel y gall datblygwyr eu defnyddio i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau. Dysgwch fwy am ein heriau arloesi a sut y gellir defnyddio ein data.

Arloesi gyda ni

Back to top