Skip to content

Yr hyn a wnawn yn yr Arolwg Ordnans (OS)

Bob dydd, gwnawn 20,000 o ddiweddariadau i’n cronfa ddata, sy’n dal 500 miliwn o nodweddion geo-ofodol ar Gymru, Lloegr a’r Alban.

Mae creu, cynnal a dosbarthu gwybodaeth fanwl ar gyfer Prydain Fawr yn weithrediad anferthol. Rydym yn cadw 500 miliwn o nodweddion yn gyfredol ym mhrif fap yr Arolwg Ordnans.

Mae gan ddata lleoliad y pŵer i greu cyfleoedd newydd a chyffrous wrth i ni symud tuag at gymdeithas ddigidol gysylltiedig. Defnyddiwn ein data a’n harbenigedd gwerthfawr, a adeiladwyd ers dros 225 o flynyddoedd o brofiad, i gyfrannu at lwyddiant Prydain a chenhedloedd eraill yn y dyfodol.

Rydym yn mireinio ein data’n barhaus er mwyn cyflwyno golwg ddigidol gywir, gan gyflenwi i fusnesau a’r sector cyhoeddus. Rydym yn hwyluso penderfyniadau pwysig a fydd yn mynd ymlaen i wella ansawdd bywyd cenedlaethau’r dyfodol.